Til dig der passer på din hest

I Kongeriget Danmarks Hesteforsikring ønsker vi at give den bedste rådgivning, de mest favorable forsikringsvilkår, lave forsikringspræmier og en hurtig erstatningsbehandling. KDH skal ikke skabe overskud til aktionærer,men udelukkende tjene forsikringstagernes interesse.

Med 150 års erfaring driver vi et moderne og effektivt forsikringsselskab, der er baseret på nyeste teknik og enkle rutiner. Din erstatning udbetales normalt i løbet af 5 arbejdsdage. Vi arbejder for en god heste velfærd i Danmark, blandt andet gennem forskning og gennem et samarbejde med Foreningen Hestens Værn.