Refusion af sygdom og tilskadekomst

Er din hest kommet til skade eller er blevet syg og skal tilses af din dyrlæge?
Hvis du har tilvalgt en sygeforsikring kan du få nogle af dine udgifter refunderet. Send den udspecificerede faktura/kvittering ind til os med angivelse af diagnose, behandlingsdato og hestensnavn og gerne sammen med en journal fra din dyrlæge.

Sådan gør du:

1) Indsend udspecificeret faktura
2) Medsend betalingsdokumentation på at fakturaen er betalt
3) Oplys kontonummer, men kun hvis du ikke har oplyst dit cpr.nr. ellers udbetaler vi via NEM-konto.

Dokumenterne sendes enten pr. post eller til vores mail: kontakt@kdh.dk.
Scannes faktura og kvittering, så send det gerne samlet i samme mail (tjek at det er læseligt inden du sender), og notér policenummer i mailens emnefelt.

Er du i tvivl om, hvad vi dækker, er du meget velkommen til at kontakte os.

Yderligere kan du læse om sygeforsikringen i vores forsikringsbetingelser, hvor afsnit III er relevant.

Tryk her for at se vores betingelser.