< Tilbage

Generalforsamling 201725-03-2017 - 09:32

Der indkaldes til ordinær generalforsamling for alle medlemmer onsdag 19. april 2017 kl. 18.00 på selskabets kontor Valkendorfsgade 30, 1.sal, 1151 København K.

Kongeriget Danmarks Hesteforsikring g/s

 

Dagsorden:

 

Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

 

Forelæggelse af det reviderede og af direktion og bestyrelse underskrevne regnskab for det forløbne regnskabsår, til godkendelse samt beslutning om anvendelse af overskud, dækning af tab

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

Valg af revisor og revisorsuppleant

 

Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.

 

 

Adgangskort til generalforsamlingen skal afhentes på selskabets kontor senest 4 hverdage før generalforsamlingen.

< Tilbage