< Tilbage

Generalforsamling 201826-03-2018 - 15:47

Der indkaldes til ordinær generalforsamling, der afholdes torsdag den 19. april 2018 kl. 18.00 på selskabets kontor, Valkendorfsgade 30, 1. sal, 1151 København K

Dagsorden:

 

1.  Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

 

2.  Forelæggelse af det reviderede og af direktion og bestyrelse underskrevne regnskab for det forløbne regnskabsår, til godkendelse samt beslutning om anvendelse af overskud, dækning af tab

 

3.  Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

4.  Valg af revisor og revisorsuppleant

 

5.  Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne, herunder har bestyrelsen forslag til mindre ændringer af vedtægterne:

 

     §5 Til generalforsamlinger har hvert medlem adgang og deltager i afstemninger med én stemme, Ændring: uanset antallet af heste forsikret


     §6 Ændring: Indkaldelsen sker ved bekendtgørelse på selskabets hjemmeside med højst 4 ugers og mindst 14 dages varsel

 

Ønskes deltagelse til generalforsamlingen, skal det adviseres senest 4 hverdage før generalforsamlingen til selskabets kontor.

 

København, den 26. marts 2018

 

Bestyrelsen

 

(Annonce indrykket under officielle meddelelser i Berlingske Tidende lørdag 24. marts 2018)

< Tilbage