< Tilbage

Generalforsamling 201927-03-2019 - 12:35

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Kongeriget Danmarks Hesteforsikring g/s. Generalforsamling afholdes torsdag den 11. april 2019, kl. 18.00 på selskabets kontor, Valkendorfsgade 30, 1. sal, 1151 København K.
 

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
  3. Forelæggelse af det reviderede og af direktion og bestyrelse underskrevne regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse samt beslutning om anvendelse af overskud, dækning af tab
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  5. Valg af revisor og revisorsuppleant
  6. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne: Bestyrelsesformanden forslår at bestyrelseshonoraret diskuteres og fastsættes herunder ekstra honorering i forbindelse med udvalgsarbejde og inspektion fra Finanstilsynet.

 

Ønskes deltagelse til generalforsamlingen, skal det adviseres senest 4 hverdage før generalforsamlingen til selskabets kontor.

 

København, den 27. marts 2019

 

Bestyrelsen

< Tilbage