< Tilbage

Generalforsamling 202025-05-2020 - 10:51

Kongeriget Danmarks Hesteforsikring g/s indkalder herved til ordinær generalforsamling. Generalforsamling afholdes torsdag den 11. juni 2020, kl. 16.00 på Øresundsvej 4B, 3100 Hornbæk. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at ændre adressen for generalforsamlingen under hensyntagen til myndighedernes anbefalinger i relation til COVID-19.

 

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
  3. Forelæggelse af det reviderede og af direktion og bestyrelse underskrevne regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse samt beslutning om anvendelse af overskud/dækning af tab
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  5. Valg af revisor og revisorsuppleant
  6. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne

Ønskes deltagelse i generalforsamlingen, skal det adviseres senest 4 hverdage før generalforsamlingen til selskabets kontor.

 

København, den 25. maj 2020

 

Bestyrelsen

< Tilbage