Du kan vælge mellem følgende forsikringer:

Livsdækninger:

Liv
Dækker ved hestens død herunder transportulykke og brand, tyveri og påbudt aflivning i henhold til dyrevelfærdsloven.

Liv/Uanvendelighed
Dækker ved hestens død herunder transportulykke og brand, tyveri og påbudt aflivning i henhold til dyrevelfærdsloven. Derudover dækker forsikringen hestens permanente uanvendelighed som ridehest på grund af en kronisk uhelbredelig fysisk påviselig og diagnosticeret lidelse, som er opstået efter forsikringens ikrafttræden. Hesten skal være bedst muligt behandlet for lidelsen og skal ifølge en veterinærmedicinsk vurdering have mistet sin anvendelighed som ridehest i forsikringstiden.


Nye sygeforsikringer pr. d. 07/03/2022 - forsikringsbetingelser 2022-03:

BRONZE
Dækker op til 25.000 kr. pr. forsikringsår og/eller skadesbegivenhed, dog max. op til livsforsikringssummen. Dækker 75% af de refusionsberettigede udgifter ved behandling af sygdom og tilskadekomst.

SØLV
Dækker op til 40.000 kr. pr. forsikringsår og/eller skadesbegivenhed, dog max. op til livsforsikringssummen. Dækker 80% af de refusionsberettigede udgifter ved behandling af sygdom og tilskadekomst.

GULD
Dækker op til 70.000 kr. pr. forsikringsår og/eller skadesbegivenhed, dog max. op til livsforsikringssummen. Dækker 85% af de refusionsberettigede udgifter ved behandling af sygdom og tilskadekomst.

Akut operation
Dækker ved sygdom og skader, som kræver akut livreddende operation inden for 24 timer efter erkendelse af skaden. Akut operation dækker 80% af dækningsberettigede udgifter op til max. 40.000 kr. inden for en 12 måneders periode regnet fra forsikringens hovedforfald. Forsikringen kan ikke kombineres med andre forsikringsformer.

SENIOR
Dækker op til 20.000 kr. pr. forsikringsår og/eller skadesbegivenhed. Dækker 80% af de refusionsberettigede udgifter ved behandling af sygdom og tilskadekomst.

Forsikringen dækker den opgivne procentdel af det refusionsberettigede beløb og herefter trækkes den faste selvrisiko, modregnet evt. optjent bonus.

Selvrisiko trækkes én gang pr. behandlingsperiode af max. 90 dages varighed og for sammen skade, sygdom eller lidelse.

Behandlingsperioden kan forlænges ved alvorlige seneskader efter nærmere aftale med KDH.
Ved særlige undersøgelser (Scintigrafi, MRI-scanning og CT-scanning) skal du huske en forhåndsgodkendelse fra os jf. vores forsikringsbetingelser, hvis vi skal have mulighed for at hjælpe dig med dækning af en del af din udgift til undersøgelsen eller behandlingen. Dette gælder dog ikke SENIOR forsikring.


Ufødt føl og føl forsikringer:

Ufødt føl
Der kan tegnes forsikring for ufødte føl af livsforsikrede hopper i KDH. Det kræver en dokumentation fra dyrlægen på, at hoppen er sund og rask og er fundet drægtig enten ved scanning efter 70 dage eller ved håndprøve efter 90 dage fra ifolingen. Forsikringen for det ufødte føl fortsætter på samme vilkår efter føllet er født. Når føllet er født skal der indsendes en erklæring om 'Født føl'.

Der betales ordinær præmie svarende til præmien for den aktuelle forsikringssum af det ufødte føl, plus en ekstra præmie, der udgør 10% af forsikringssummen som et engangstillæg. Dvs. er forsikringssummen f. eks. 25.000 kr., vil den første præmieopkrævning blive tillagt 2.500 kr. i engangstillæg.

Føl
Føl under 1 måned kan forsikres, forudsat at hoppen er forsikret i KDH og at der betales normal præmie plus et engangstillæg på 10% af forsikringssummen.

Føl mellem 1 og 6 måneder kan forsikres til normal præmie, HVIS hoppen er forsikret i KDH. Er hoppen IKKE forsikret i KDH, kan føllet forsikres til normal præmie plus et engangstillæg på 5% af forsikringssummen.

Føl kan forsikres fra de er 6 måneder til normal præmie.