Liv/Uanvendelighed

Denne forsikring dækker hestens liv samt uanvendelighed som ridehest på grund af en kronisk uhelbredelig lidelse. Forsikringen dækker også hestens død som følge af transportulykke, brand, tyveri og ved påbudt aflivning i henhold til dyreværnsloven.

Kulanceerstatning - din mulighed for at beholde din hest
Ved erstatning for uanvendelighed som ridehest forudsættes det normalt, at hesten aflives, dog kan du vælge at beholde din hest og stadig få udbetalt kulanceerstatning, hvis det er dyreetisk forsvarligt.