Sådan gør du, når du vil forsikre din hest

Ved nytegning skal du udfylde en forsikringsbegæring, se under 'Blanketter til forsikring'.

Du kan tegne liv til din hest, uden at vi skal modtage en handelsundersøgelse, blot forsikringssummen ikke overstiger 50.000 kr. Dog skal forsikringsbegæringen ledsages af en Tro og love erklæring. Ligeledes kan du tegne sygeforsikring akut operation uden at vi kræver en handelsundersøgelse.

Hvis du ønsker en livsforsikring til over 50.000 kr., en uanvendelighedsforsikring uanset forsikringssum og/eller en sygeforsikring, skal vi samtidig have en sundhedsundersøgelse/handelsundersøgelse ind, der max. må være 14 dage gammel. Har du haft kendskab til hesten i mere end 14 dage, skal du også udfylde en Tro og love erklæring.

Forsikres hesten i liv fra 100.000 kr. og uanvendelighed fra 60.000 kr., så skal vi også have en fuld røntgenundersøgelse med ind, der ikke må være mere end 12 måneder gammel.

Når hesten forsikres fra 100.000 kr. og opefter, så skal vi også have en kopi af købskontrakten inkl. dokumentation for købssummen med ind.

Vi skal altid have røntgenbillederne med ind, hvis de er foretaget. Hvis der er udfærdiget en røntgenattest, så skal denne også medsendes.

Skal du guides igennem forsikringsjunglen så kontakt os:
på tlf. 33153970 alle hverdage eller på kontakt@kdh.dk.