Sådan gør du, når du vil forsikre din hest

Ved nytegning skal du udfylde en forsikringsbegæring, se under 'Blanketter til forsikring'.

Du kan tegne liv eller liv/akut operation til din hest, uden at vi skal modtage en handelsundersøgelse, blot forsikringssummen ikke overstiger 30.000 kr. Dog skal forsikringsbegæringen ledsages af en tro og love erklæring.

Hvis du ønsker en livsforsikring til over 30.000 kr., en uanvendelighedsforsikring uanset forsikringssum og/eller en sygeforsikring, skal vi samtidig have en sundhedsundersøgelse/handelsundersøgelse ind, der ikke må være mere end 14 dage gammel. Har du haft kendskab til hesten i mere end 14 dage, skal du også udfylde en tro og love erklæring.

Forsikres hesten i liv fra 100.000 kr. og uanvendelighed fra 60.000 kr eller mere, skal vi også have en fuld røntgenundersøgelse med ind, der ikke må være mere end 12 måneder gammel.

Når hesten forsikres fra 100.000 kr. og opefter, så skal vi også have en kopi af købesummen med ind.

Vi skal altid have røntgenbillederne med ind, hvis de er foretaget. Hvis der er udfærdiget en røntgenattesten, så skal denne også medsendes.

Skal du guides igennem forsikringsjunglen så kontakt os:
på tlf. 33153970 alle hverdage eller på kontakt@kdh.dk.