Sygeforsikring

En sygeforsikring dækker en del af din dyrlægeregning, når din hest bliver syg.

Du kan tilvælge en sygeforsikring, når din hest er livsforsikret hos os eller blot en SENIOR sygeforsikring, hvis din hest er blevet 16 år.

Med en sygeforsikring får du refunderet 75 procent af udgiften til dyrlægeregningen ved sygdom/tilskadekomst. Herefter fratrækkes den faste selvrisiko pr. skade og pr. 90 dage.

Forsikringen dækker receptpligtig medicin, forbindsstoffer, røntgen og behandling ved sygdom eller tilskadekomst.

Du kan vælge mellem flere sygeforsikringer. Bemærk, at der ikke kan dækkes for beløb højere end den forsikringssum, hesten er livsforsikret for:

  • BRONZE, dækker op til 10.000 kr, selvrisiko 750 kr. Præmien er pr. kvartal 237,- kr, eller pr. år 948,- kr.
  • SØLV, dækker op til 32.000 kr, selvrisiko 1.000 kr. Præmien er pr. kvartal 489,- kr, eller pr. år 1.956,- kr.
  • GULD, dækker op til 64.000 kr, selvrisiko 1.500 kr. Præmien er pr. kvartal 657,- kr, eller pr. år 2.628,- kr
  • SENIOR, dækker op til 15.000 kr, selvrisiko 1.000 kr. Præmien er pr. kvartal 489,- kr eller pr. år 1.956 kr.

Akut operationsdækning er dækket på sygeforsikringerne, dog max hvad den pågældende sygeforsikring dækker pr. forsikringsår.

Behandlingsperioden kan forlænges ved alvorlige seneskader efter nærmere aftale med KDH.

Ved særlige undersøgelser eller behandlinger skal du huske en forhåndgodkendelse fra os jf. vores forsikringsbetingelser, hvis vi skal have mulighed for at hjælpe dig med dækning af en del af dine udgifter til undersøgelsen eller behandlingen. Dette gælder dog ikke SENIOR forsikring.

Sygeforsikringen er livslang.

BONUS
Pr. 1.1. 2016 optjenes der 250 kr. i selvrisikobonus pr. skadefrit år regnet fra indtegningstidspunktet. Der kan max. optjenes den til enhver tid gældende selvrisiko ved den tegnede sygeforsikring. Ved udbetaling af sygerefusion modregnes den optjente selvrisikobonus i selvrisikoen, dog skal refusionsbeløbet være højere end den faste selvrisiko. Bonus kan ikke udbetales, modregnes i eller overføres til andre produkter.


SENIOR
Den ældre hest kan også blive syg, derfor har vi introduceret en særlig sygeforsikring, hvor det nu er muligt for dig at tegne en SENIOR forsikring til din ældre hest fra hesten fylder 16 år og indtil den dag, den fylder 20 år. Der kan ikke tegnes livsforsikring. Forsikringen dækker ikke EMS, PPID, forfangenhed og/eller sarcoider, samt specialbehandlinger som IRAP, PRP, stamcelleterapi, shockwave, laser mv. og særlige undersøgelser som f.eks. knoglescintigrafi, CT-scanning og MR-scanning.