Dækningsoversigt

Dækningsoversigten giver dig et hurtigt overblik over hvilken sygeforsikring der passer til dig og din hest.

Sygeforsikring

En sygeforsikring dækker en del af din dyrlægeregning, når din hest bliver syg.

Nye vilkår og priser pr. d. 07/03/2022.

Du kan tilvælge en sygeforsikring, når din hest er livsforsikret hos os eller blot en SENIOR sygeforsikring, hvis din hest er blevet 16 år.

Med en sygeforsikring får du refunderet en procentdel af de dækningsberettigede udgifter til behandling af sygdom og tilskadekomst. Herefter fradrages en selvrisiko pr. behandlingsperiode à 90 dages varighed for samme sygdom eller lidelse. Hvis behandlingstiden overstiger 90 dage, gælder en ny selvrisiko for skaden.

Dækningsberettigede udgifter er dyrlægens honorar, receptpligtig medicin (Udlevering A og B), som er ordineret af den behandlende dyrlæge, og materialer og forbindsstoffer, som dyrlægens anvender samt billeddiagnostiske undersøgelser. Dækning af Scintigrafi, MRI-scanning og CT-scanning (Særlige undersøgelser) skal forhåndsgodkendes af selskabet og er kun dækket på SØLV og GULD Sygeforsikring.

Du kan vælge mellem flere sygeforsikringer. Bemærk, at der ikke kan dækkes for beløb højere end den forsikringssum, hesten er livsforsikret for:

  • BRONZE, dækker op til 25.000 kr., pr. forsikringsår og/eller skadesbegivenhed. Der dækkes 75% af dækningsberettigede udgifter. Selvrisiko 1300/650 kr.

  • SØLV, dækker op til 40.000 kr. pr. forsikringsår og/eller skadesbegivenhed. Der dækkes 80% af dækningsberettigede udgifter. Selvrisiko 1400/700 kr.

  • GULD, dækker op til 70.000 kr. pr. forsikringsår og/eller skadesbegivenhed. Der dækkes 85% af dækningsberettigede udgifter. Selvrisiko 1600/800 kr.

  • SENIOR Sygeforsikring, dækker op til 20.000 kr. pr. forsikringsår og/eller skadesbegivenhed. Der dækkes 80% af dækningsberettigede udgifter. Selvrisiko 1400 kr.

SENIOR Sygeforsikring kan tegnes fra 1. januar, det år hesten fylder 16. år og indtil den dag, den fylder 20 år. SENIOR sygeforsikring kan ikke kombineres med andre dækninger. Forsikringen dækker ikke EMS, PPID, forfangenhed, sarcoider, tumorer/kræft/neoplasier, degenerative led- og senelidelser, osteoarthritis og arthrose, samt specialbehandlinger som IRAP, PRP, stamcelleterapi, shockwave, laser mv. og særlige undersøgelser som f.eks. knoglescintigrafi, CT-scanning og MR-scanning.


  • AKUT Operation, dækker op til 40.000 kr. pr. forsikringsår. Forsikringen dækker 80% af nødvendige dyrlægeudgifter til behandling af den forsikrede hest ved sygdom og skader, som kræver akut livreddende operation inden for 24 timer efter erkendelse af skaden. Der er ingen selvrisiko på forsikringen. Akut operation kan kun kombineres med Livsforsikring.

Akutte operationer er ligeledes dækket på de øvrige sygeforsikringer, dog er den maksimale dækning svarende til hvad den pågældende sygeforsikring dækker pr. forsikringsår.

Behandlingsperioden kan forlænges ved alvorlige seneskader efter nærmere aftale med KDH.

Ved særlige undersøgelser (Scintigrafi, MRI-scanning og CT-scanning) skal du huske en forhåndsgodkendelse fra os jf. vores forsikringsbetingelser, hvis vi skal have mulighed for at hjælpe dig med dækning af en del af dine udgifter til undersøgelsen eller behandlingen. Særlige undersøgelser er ikke omfattet af BRONZE og SENIOR Sygeforsikring.

Sygeforsikringen er livslang.

BONUS
Pr. 1.1. 2016 optjenes der 250 kr. i selvrisikobonus pr. skadefrit år regnet fra indtegningstidspunktet. Der kan max. optjenes den til enhver tid gældende selvrisiko ved den tegnede sygeforsikring. Ved udbetaling af sygerefusion modregnes den optjente selvrisikobonus i selvrisikoen, dog skal refusionsbeløbet være højere end den faste selvrisiko. Bonus kan ikke udbetales, modregnes i eller overføres til andre produkter.