Uanvendelighed

Denne forsikring dækker ved hestens død, herunder transportulykke og brand, tyveri og påbudt aflivning i henhold til Dyrevelfærdsloven. Herudover dækker forsikringen ved hestens permanente uanvendelighed som ridehest på grund af en kronisk uhelbredelig fysisk påviselig og diagnosticeret lidelse, som er opstået efter forsikringens ikrafttræden. Hesten skal være bedst muligt behandlet for lidelsen og skal ifølge en veterinærmedicinsk vurdering have mistet sin anvendelighed som ridehest i forsikringstiden.

Erstatning ved uanvendelighed:

Ved erstatning for uanvendelighed ydes efter sikredes valg

enten udbetaling af 100% af erstatningssummen for uanvendelighed, når hesten aflives efter forhåndsgodkendelse af selskabet.

eller udbetaling af 50% af erstatningssummen for uanvendelighed, hvis hesten ifølge en dyrevelfærdsmæssig og veterinærmedicinsk vurdering kan leve videre.

Uanvendelighedsforsikring tegnes som tillæg til Livsforsikring.