< Tilbage

Bonusopsparing på sygeforsikringen22-06-2016 - 16:15

Du kan optjene 250 kr pr. skadesfrit år.

Pr. 1.1. 2016 optjenes der 250 kr. i selvrisikobonus pr. skadefrit år regnet fra indtegningstidspunktet.

Der kan max. optjenes den til enhver tid gældende selvrisiko jf. den sygeforsikring, BRONZE, SØLV, GULD eller SENIOR Sygeforsikring, du har valgt. Ved sygerefusion modregnes den optjente selvrisikobonus, dog skal det refusionsberettiget beløb , være højere end din faste selvrisiko. Bonus kan ikke udbetales, modregnes eller overføres til andre produkter.

 

 

< Tilbage