< Tilbage

Generalforsamling 202230-03-2022 - 12:29

Kongeriget Danmarks Hesteforsikring g/s indkalder herved til ordinær generalforsamling. Generalforsamling afholdes tirsdag den 19. april 2022, kl. 18.30 på selskabets kontor, Valkendorfsgade 30, 1. sal, 1151 København K. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at ændre adressen for generalforsamlingen.

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

3. Forelæggelse af det reviderede og af direktion og bestyrelse underskrevne regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse samt beslutning om anvendelse af overskud, dækning af tab

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

5. Valg af revisor og revisorsuppleant

6. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne

 

Ønskes deltagelse i generalforsamlingen, skal det adviseres senest 4 hverdage før generalforsamlingen til selskabets kontor.

 

København, den 29. marts 2022

 

Bestyrelsen

< Tilbage