< Tilbage

SENIOR forsikring01-09-2016 - 16:01

Også ældre heste kan komme til skade, blive syge eller have brug for dyrlægebehandling. Derfor kan du nu vælge en sygeforsikring hos KDH til den ældre hest

 

For SENIOR forsikring  gælder følgende:

  • SENIOR forsikringen er en ren sygeforsikring, der ikke kan kombineres med andre af vores forsikringsprodukter.
  • Hesten kan forsikres fra det fyldte 16. år og indtil det fyldte 20. år.
  • Forsikringen er livslang.
  • Ved tegning af SENIOR forsikring kræves en forsikringsbegæring samt en klinisk undersøgelse, som højst må være 14 dage gammel. Har du haft hesten i mere end 14 dage kræves en ‘Tro og love erklæring’ også.
  • Forsikringen dækker refusion af betalte fakturaer fra dyrlæger med dansk autorisation og omfatter dyrlægehonorarer, udgifter til receptpligtig medicin og forbindsstoffer.
  • Dækker 75% af dækningsberettigede og betalte dyrlægeregninger jf. forsikringsbetingelsernes afsnit III. Der fratrækkes en selvrisiko på 1.000 kr. pr. behandlingsperiode á max. 90 dages varighed for samme sygdom eller lidelse.
  • Forsikringen dækker ikke EMS, PPID, forfangenhed og sarcoider. Herudover dækkes ikke specialbehandlinger og særlige undersøgelser, og der kan ikke indgås en særskilt aftale om dækning (jf. forsikringsbetingelsernes afsnit III, 3.g.).

SENIOR forsikringen dækker op til 15.000 kr. pr. år og koster 1.956 kr. pr. år.

 

SENIOR forsikringen er i øvrigt omfattet af vores forsikringsbetingelser, der kan downloades på www.kdh.dk.

 

< Tilbage