< Tilbage

Generalforsamling 202106-04-2021 - 13:19

Kongeriget Danmarks Hesteforsikring g/s indkalder herved til ordinær generalforsamling. Generalforsamling afholdes torsdag den 22. april 2021, kl. 18.00 på selskabets kontor, Valkendorfsgade 30, 1. sal, 1151 København K. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at ændre adressen for generalforsamlingen eller til at ændre til elektronisk afholdelse af generalforsamling under hensyntagen til myndighedernes anbefalinger i relation til COVID-19.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
  3. Forelæggelse af det reviderede og af direktion og bestyrelse underskrevne regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse samt beslutning om anvendelse af overskud, dækning af tab
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  5. Valg af revisor og revisorsuppleant
  6. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne

Ønskes deltagelse i generalforsamlingen, skal det adviseres senest 4 hverdage før generalforsamlingen til selskabets kontor.

 

København, den 31. marts 2021

 

Bestyrelsen

< Tilbage