< Tilbage

Krav om registrering og pas til heste02-06-2011 - 08:57

Alle heste i Danmark skal have et pas med medicinsider. Dette kan du læse mere om i bekendtgørelse nr. 1448 af 15/12/2009

Bekendtgørelsen medfører følgende:

1. Alle heste skal have et pas, der for nyudstedelsers vedkommende skal relatere til en mærkning af hesten
2. Alle pas skal indeholde sider til registrering af medicinering
3. Registrering af ejerskifte er lovpligtigt
4. Registrering af afgange (døde heste) er lovpligtigt
5. Ny pasfarve til hidtil uregistrerede heste samt heste i ikke EU-godkendte forbund

1. Alle heste skal have et pas

Kravet om pas gælder for alle heste, både i og udenfor den organiserede avl. Der er dog fastlagt en overgangsordning, med en række tidsfrister, der præciserer hvornår den enkelte hest senest skal registreres og have et pas.

Ved bekendtgørelsens ikrafttræden (1. januar 2010) gælder kravet umiddelbart for heste til slagtning, heste til eksport og heste på markeder/samlesteder.

For øvrige heste er der følgende tidsfrister:
1) Senest den 31. december 2010 kræves registrering og pas på heste, der er født mellem den 31. december 2005 og den 31. december 2009
2) Senest den 1. juli 2011 kræves registrering og pas på heste, der er født mellem den 31. december 2001 og den 31. december 2005
3) Den 31. december 2011 afsluttes overgangsordningen, og der kræves registrering ogpas for alle heste.

Fra 1. januar 2010 skal desuden alle føl have udstedt pas inden 6 mdr. eller udgangen af fødselsåret, alt efter hvilken dato, der er senest.

For at kunne få udstedt et pas skal hesten være chipmærket. Heste i den organiserede avl, der allerede er brænde-/frysemærkede og hvor mærket indeholder cifre, kræves dog ikke chipmærket.

Hesten skal mærkes og besigtiges af en autoriseret mærker fra Videncentret for Landbrug, Heste eller en dyrlæge.

Formular til brug herfor er tilgængelig på www.hestepas.dk, hvor der også kan bestilles chipmærkning ved en "mærker" fra Videncentret for Landbrug, Heste. DIn dyrlæge kan også chipmærke hesten.

Formularen indsendes til Videncentret for Landbrug, Heste.

De gamle grønne ID-beviser (udstedt før 1999) er ikke gyldige pas; ej heller de blå/grønne stamtavler.


2. Alle pas skal indeholde sider til registrering af medicinering

Pas udstedt hos Videncentret for Landbrug, Heste i perioden 1999 til 1. juli 2009 indeholder ikke sider til
brug for registrering af medicinering, da der i denne periode ikke har været lovhjemmel til at inkludere disse.

Det samme gælder mange udenlandske pas.

Pas skal opdateres med medicinsider hos pasudstedende myndighed, dog opdateres alle pas
på islændere hos Dansk Islandshesteforening. Udenlandske pas skal således til udlandet for opdatering.

Tidsfristerne for opdatering af pas tilsvarer tidsfristerne for ny udstedelse af pas i punkt 1.

Prisen for opdatering af pas udstedt af Videncentret for Landbrug, Heste er kr. 87,50 inkl. moms.

På www.hestepas.dk findes link til bestillingsformular og online betaling.


3. Obligatorisk registrering af ejerskifte

Senest 30 dage efter at en hest er handlet, skal den ejerskiftes ved indsendelse af originalt ejer certifikat
eller, hvis ejer certifikat ikke er udstedt, hestepas. Relevante underskrifter fra sælger(-e) og køber(-e) skal
forefindes ved anmodning om ejerskifte.

Krav om registrering af ejerskifte træder umiddelbart i kraft 1. januar 2010. Der er ikke nogen overgangsordning
på dette område.

Pris for registrering af ejerskifte er kr. 95,- inkl. moms.
 

4. Obligatorisk anmeldelse af døde dyr og destruktion af pas

Senest 30 dage efter en hests død skal det anmeldes.

For slagteheste sker anmeldelsen direkte fra slagteriet, mens den for aflivede og selvdøde
heste skal foretages af ejeren.

Hestens pas skal indsendes ved anmeldelse af død.


5. Ny pasfarve til hidtil uregistrerede heste samt heste i ikke EU-godkendte forbund

Fremover vil opdelingen på pasfarver være som følger:

Røde/bordeaux pas: Heste i hovedafsnittet i EU anerkendte avlsforbund

Blå pas: Heste i bilag i EU anerkendte avlsforbund eller krydsninger, hvor som minimum far er godkendt
af EU anerkendt avlsforbund

Sorte pas: Ren racede heste i EU anerkendte avlsforbund, hvor far ikke er avlsgodkendt

Lysegrønne pas: Alle andre heste.

< Tilbage