160 år med forsikring af heste

KDH blev stiftet i 1859 af dyrlæger og hesteejere. Stifterne var fremsynede og etablerede KDH som et gensidigt forsikringsselskab. Det var tiden hvor andelstanken var stor. KDH's formål er stadig - som dengang - at tjene forsikringstagernes interesser gennem bedst mulige erstatning ved tab til lavest mulige forsikringspræmie. I starten forsikrede KDH både kreaturer og heste, men omkring 1950 blev landbruget for alvor motoriseret og traktorer afløste landbrugshestene. I flere årtier var hesten nærmest forsvundet helt fra det danske land. Men i slutningen af 1970érne kom hesten på banen igen, denne gang som sports hest, hobby dyr og fritidsfornøjelse. KDH har løbende tilpasset sig de ændrede behov for forsikring, men er forblevet loyal overfor det oprindelige idégrundlag: vi deler risikoen, når der sker noget med vores heste.

KDH skal ikke tjene penge til aktionærer. Forsikringspræmierne dækker udbetaling af erstatninger og refusion under sygeforsikringen.

Dyre- og hestevelfærd har siden KDH's start haft indflydelse på hvem vi samarbejder med og hvilke tiltag vi kan støtte. Vi samarbejder med Københavns Universitet og støtter gennem dette samarbejde undervisning af dyrlægestuderende, der har valgt heste som speciale.

Med 160 års historie driver vi et moderne og effektivt forsikringsselskab. Vores organisation er enkel og vores beslutningsproces er meget kort, derfor håndteres udbetaling af erstatning normalt indenfor ca. 10 arbejdsdage fra modtagelse af attest fra din dyrlæge og refusion for betalte sygeregninger under din sygeforsikring udbetales indenfor 15 arbejdsdage fra modtagelsen af betalte regninger.

Selskabets bestyrelse er sammensat af personer med baggrund i dyrlægegerningen, undervisning af dyrlæger, forskning i hestesygdomme og praktisk relevant erhvervserfaring.