Hvem er vi ?

KDH er et gensidigt forsikringsselskab. Dét betyder, at selskabet ikke skal tjene penge til aktionærer, men skal sikre at du som forsikringstager sikres bedst for de præmiekroner, du indbetaler. De indbetalte forsikringspræmier dækker udbetaling af erstatninger og refusion af dyrlægeudgifter over sygeforsikringen. KDHs formålsparagraf sikrer, at KDH til stadighed tilbyder forsikringer til næsten kostpris. Over de seneste 5 år har vi i gennemsnit udbetalt mere end 80 kr. til vores forsikringstagere af hver 100 kr. vi har modtaget i forsikringspræmie.

Dyre- og hestevelfærd har siden KDHs start haft indflydelse på, hvem vi samarbejder med, og hvilke tiltag vi kan støtte. Vi samarbejder med Københavns Universitet og støtter gennem dette samarbejde undervisning af dyrlægestuderende, der har valgt heste som speciale.

Med over 160 års erfaring driver vi et effektivt forsikringsselskab, der er baseret på enkle rutiner.

Vores organisation er enkel, og vores beslutningsproces er meget kort. Derfor kan vi normalt behandle en erstatningssag indenfor cirka 10 arbejdsdage fra modtagelse af attest fra din dyrlæge. Refusion for betalte dyrlægeregninger under din sygeforsikring udbetales indenfor 15 arbejdsdage fra modtagelsen af betalte regninger.