Hvis du ønsker at klage

KDH får meget få klager, og vi tager dem meget alvorligt. Tit er der tale om misforståelser, som kan rettes over telefonen.

Hvis du ikke er enig i selskabets afgørelse, så kontakt først den sagsbehandler, der har behandlet din forsikringssag. Kan sagen løses på denne måde, er det nemmest for både forsikringstager og selskabet.

Hvis der ikke findes en løsning ved din henvendelse, kan du rette skriftlig henvendelse til selskabets klageansvarlige direktør Maj Halling Thomsen, der vil vurdere sagen på ny.

Klagen skal indeholde

  • Navn og police nummer
  • Skadenummer
  • Beskrivelse af hvad du klager over
  • Kopi af materiale som er vigtig for klagen.

Henvendelsen sendes til

Kongeriget Danmarks Hesteforsikring g/s
Att. Den klageansvarlige Maj Halling Thomsen
Valkendorfsgade 30, 1. sal
1151 København K

E-mail:

Det koster ikke noget at klage direkte til KDH.

Hvis det forsat ikke er muligt at nå til enighed, kan du klage til Ankenævnet. Du kan klage også selvom KDH har forsøgt at løse problemet. KDH retter sig efter Ankenævnets afgørelser. Der er et mindre gebyr for at klage, som KDH erstatter dig, hvis du får helt eller delvist ret.

Læs om hvordan du klager til Ankenævnet for Forsikring

Kontaktoplysning til ankenævnet for forsikring

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V.

Tlf.: 33 15 89 00 mellem 9:00 – 13:00
www.ankeforsikring.dk.