Uanvendelighedsforsikring

Uanvendelighedsforsikring er for dig, der ønsker en bred dækning. Uanvendelighedsforsikringen tegnes som tillæg til Livsforsikringen og erstatter din hests værdi, hvis den permanent mister sin anvendelighed som ridehest.  Hesten skal være bedst muligt behandlet og skal ifølge en veterinærmedicinsk vurdering have mistet sin anvendelighed som ridehest.

Du får erstatning, hvis din hest:

  • Mister sin anvendelighed som ridehest i tilfælde af en kronisk, uhelbredelig lidelse.
  • Bliver så skadet i forbindelse med ulykke, at den permanent mister sin anvendelighed som ridehest.

Delvis erstatning – din mulighed for at beholde din hest

Ved erstatning for uanvendelighed forudsættes det, at hesten aflives. Hos Kongeriget Danmarks Hesteforsikring kan du vælge at beholde din hest og få udbetalt en delvis erstatning, hvis det er dyreetisk forsvarligt.