Gebyrer og skadeforsikringsafgift

Skadeforsikringsafgift

Som forsikringsselskab er vi pålagt at opkræve skadeforsikringsafgift. Dette er en lovbestemt afgift, som skal opkræves for alle typer af forsikring undtagen forsikringer, hvor der i forvejen er pålagt statsafgift.

Skadeforsikringsafgiften udgør 1,1% af forsikringens pris og bliver opkrævet ved betaling af forsikringen. Hele skadeforsikringsafgiftsbeløbet videresendes til den danske stat.

Selskabets gebyrer

Kongeriget Danmarks Hesteforsikring opkræver rykkergebyr ved manglende betaling af forsikringen.

Når gebyrer forhøjes eller der indføres nye gebyrer vil dette blive varslet via vores hjemmeside med mindst 1 måneds varsel til den 1. i en måned.

Ved udsendelse af 1. rykkerskrivelse opkræves et rykkergebyr på 90 kr.

Ved udsendelse af 2. rykkerskrivelse opkræves et rykkergebyr på 90 kr.