Terrorforsikringslov

Folketinget har i 2019 vedtaget en terrorforsikringslov. Loven siger, at private personer og erhvervsvirksomheder kan få erstatning som følge af terrorskader, som skyldes brugen af nukleare, biologiske, kemiske eller radiologiske våben, såkaldt NBCR-terror. Det er altså staten som hæfter for skader forårsaget af NBCR-terror via den statslige forsikringsordning, der forvaltes af den offentlige myndighed Terrorforsikringsrådet.

Hvis der opstår skader på din hest som følge af terror, skal skaden fortsat anmeldes til KDH, som håndterer sagsbehandlingen for staten. Vi vil således taksere skaden og opgøre erstatningen, men udbetalingen vil ske fra Terrorforsikringsrådet.

Reglerne om erstatning for skader, som skyldes NBCR-terror, findes i en særlig bekendtgørelse, der udstedes af erhvervsministeren.

Læs mere om terrorforsikringsloven her.